TERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Terapia indywidualna dla dorosłych może pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów emocjonalnych, psychologicznych i życiowych. Oto kilka przykładów:

  • Lęki i zaburzenia lękowe – Terapia indywidualna może pomóc w radzeniu sobie z lękami i zaburzeniami lękowymi, takimi jak lęk przed otwartymi przestrzeniami, panika, fobie społeczne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe związane z traumą, stresorami życiowymi i innymi przyczynami.

 

  • Problemy interpersonalne – Terapia indywidualna może pomóc w radzeniu sobie z problemami interpersonalnymi, takimi jak trudności w relacjach, trudności w nawiązywaniu bliskich związków, poczucie osamotnienia, problemy z komunikacją, trudności w radzeniu sobie z konfliktami i innymi problemami.

 

  • Problemy pracy i kariery – terapia indywidualna może pomóc w radzeniu sobie z problemami zawodowymi, takimi jak niepewność co do wyboru zawodu, trudności w pracy, trudności w nawiązywaniu relacji z kolegami czy przejście na emeryturę.

 

  • Depresja i zaburzenia nastroju – Terapia indywidualna może pomóc w radzeniu sobie z uczuciem przygnębienia, beznadziei, smutku, apatii, zmęczenia oraz identyfikowaniu przyczyn depresji i rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z nią.
PSYCHOLOG OLSZTYN