ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

Wypadek i co dalej?

Wsparcie psychologiczne oraz opinie psychologiczne – dla osób które uczestniczyły
w wypadkach komunikacyjnych.

Obecnie w woj. warmińsko – mazurskim wciąż przybywa samochodów. Jeszcze 20 lat temu drogi między miastami i wsiami naszego województwa oraz ulice miejskie były prawie puste teraz są zatłoczone i to nie tylko w godzinach szczytu. Przybyło także samochodów ciężarowych – szczególnie tirów.  Auta są lepsze (to plus), szybsze i coraz młodsi ludzie siadają za kółkiem (większe zarobki, tańsze auta). To, co się mało zmieniło lub jest takie samo jak kiedyś to szerokość i jakość dróg. Rezultat – duża liczba kolizji i wypadków. Nikt kto wyjeżdża spod domu nie myśli o tym, że może to dziś ulegnie lub spowoduje wypadek. Za wyjątkiem, kogoś, kto niedawno uległ wypadkowi…  lęk przy wsiadaniu do auta, czasami paniczny, wyobrażanie sobie, że znów ulegnę wypadkowi – to jeden z wielu objawów po wypadku. 

Podczas wypadku często zagrożone jest nasze zdrowie i życie, albo jesteśmy świadkiem, takiego zagrożenia lub nawet śmierci innej osoby biorącej w nim udział. Traumatyczne doświadczenie wypadku często pozostawia trwały ślad w psychice jego uczestników – sprawców i ofiar. Czasami trauma „kilku sekund” przekształca się w objawy, które ciągną się za osobą przez lata –  przez specjalistów nazwane Zespołem Stresu Pourazowego.

Jeśli brałeś/aś udział w wypadku i bardzo źle to znosisz, masz problemy z emocjami, snem powrotem do codzienności, powrotem za kółko – skorzystaj ze wsparcia psychologicznego. Wsparcie, które oferuję w gabinecie lub wskazanym przez Ciebie miejscu – pomoże Ci lepiej poradzić sobie ze wspomnieniami, złagodzi napięcie emocjonalne. Szczególnie jeśli wypadek miał miejsce wiele miesięcy lub lat temu, a Ty ciągle czujesz jakby to zdarzyło się wczoraj.

Jako ofiara wypadku, możesz starać się o odszkodowanie powypadkowe. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe zapłacą Ci większą kwotę, gdy zrobisz to za pośrednictwem firm zajmujących się pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem odszkodowania — zadzwoń:

Radosław Wojtkiewicz tel. 500 181 799 

Opinia psychologiczna – jest jednym z ważnych z dokumentów, istotnych w procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Pełnego zwrotu  kosztów badania i wystawienia opinii psychologicznej oraz kosztów psychoterapii możesz żądać od firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

Więcej informacji oraz umówienie się na wizytę – Tel. 660-300-546

 

wypadek

Cennik

Przeprowadzanie badań psychologicznych dla ofiar wypadków i ich bliskich oraz wydawanie opinii psychologicznych.

Badanie psychologiczne i opinia psychologiczna:
– jest jednym z ważnych z dokumentów, istotnych w procesie ubiegania się o odszkodowanie.
– wskazuje na szkody i uszczerbek na zdrowiu psychicznym i emocjonalnym będącym skutkiem wypadku lub utraty osoby bliskiej w wypadku
– może przyspieszyć proces przyznawania odszkodowania
– wpływa na zwiększenie kwoty przyznanego odszkodowania

Badania psychologiczne z wypisaniem opinii:

A) pakiet powypadkowy podstawowy – cena 250 zł/ osoba
Kwestionariusz PTSD ETI -E/ ETI-KJ, test inwentarz Stanu i Cechy Lęku, test Niedokończonych zdań RISB, test projekcyjny Rysunek Drzewa, strukturalizowany wywiad
Czas badania – 1 godzina, wypisanie opinii

B) pakiet powypadkowy premium – cena 500 zł/ osoba
Test osobowości, Kwestionariusz PTSD ETI -E/ ETI-KJ, test inwentarz Stanu i Cechy Lęku, test Niedokończonych zdań RISB, test projekcyjny Rysunek Drzewa, strukturalizowany wywiad
Czas badania: 3 – 4 godziny, wypisanie opinii

Wsparcie psychologiczne oraz psychoterapia dla poszkodowanych w wypadkach, oraz dla ich rodzin, bliskich.                                   

Wsparcie psychologiczne i psychoterapia:
Pierwsza wizyta 160 zł, każda następna 130 zł

Interwencja kryzysowa z dojazdem                                                                                                                                                                                  (na miejscu zdarzenia lub w domu): 220 zł + koszty dojazdu (2zł/km), w porze nocnej lub weekend 270 zł, (przy potrzebie dłuższego czasu pracy z klientem — cena ustalana indywidualnie).

Więcej informacji oraz umówienie się na wizytę – Tel. 660-300-546

Zespół Stresu Pourazowego

Kryteria diagnostyczne PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego)  wg DSM -IV:

 1. Dana osoba miała do czynienia z traumatycznym zdarzeniem, jeżeli wystąpiły obydwa z poniższych:
  (1)   dana osoba przeżyła, była świadkiem lub została skonfrontowana ze zdarzeniem lub zdarzeniami związanymi z rzeczywistą śmiercią lub zagrożeniem życia bądź poważnym zranieniem, zagrożeniem fizycznej integralności własnej czy innych ludzi,
  (2)   reakcja tej osoby obejmowała intensywny strach, poczucie bezradności lub horroru. Uwaga: u dzieci zamiast tego może się to wyrażać poprzez zdezorganizowane lub pobudzone zachowanie.
  B.  Traumatyczne zdarzenie jest w sposób utrzymujący się odtwarzane (reexperienced) na jeden (lub więcej) sposobów:
  (1)   powracające lub wdzierające się (intruzywne) przykre przypominanie sobie zdarzenia, włącznie z wyobrażeniami, myślami lub spostrzeżeniami. Uwaga: u małych dzieci mogą wystąpić powtarzające się zabawy, w których wyrażane są tematy lub aspekty traumy,
  (2)   powracające przykre sny na temat zdarzenia. Uwaga: u dzieci mogą występować przerażające sny bez dającej się rozpoznać treści,
  (3)   działanie lub czucie się tak, jak gdyby traumatyczne zdarzenie miało miejsce ponownie (obejmuje poczucie ponownego przeżywania zdarzenia, złudzenia, halucynacje i dysocjacyjne epizody hipermnezji napadowej – flashbacks – włącznie z tymi, które mają miejsce podczas budzenia się w lub w stanach intoksykacji). Uwaga: u małych dzieci mogą wystąpić zachowania specyficzne dla traumy odtwarzane przez zachowanie,
  (4)   intensywny psychologiczny dystres (stan dystresu) przy ekspozycji na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały (bodźce), które symbolizują lub przypominają jakiś aspekt traumatycznego zdarzenia,
  (5)   reakcje fizjologiczne przy ekspozycji na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt traumatycznego zdarzenia.
  C. Utrzymujące się unikanie bodźców skojarzonych z traumą i zmniejszenie (stępienie) ogólnej reaktywności występujące na trzy (lub więcej) z poniższych sposobów:
  (1)   usiłowania uniknięcia myśli, uczuć lub rozmów skojarzonych z traumą,
  (2)   wysiłki w celu uniknięcia aktywności, miejsc lub ludzi powodujących przypomnienie traumy,
  (3)   niemożność przypomnienia sobie ważnego aspektu traumy,
  (4)   wyraźne zmniejszone zainteresowanie i uczestniczenie w ważnych rodzajach działań (activities),
  (5)   uczucie obojętności (detachment) lub chłodu (estrangement) wobec innych,
  (6)   ograniczony (restricted) zakres afektu (np. niezdolność do przeżywania serdecznych uczuć),
  (7)   poczucie ograniczonej perspektywy czasowej (np. nie oczekuje, że będzie miał(a) sukcesy zawodowe, małżeństwo, dzieci, normalny czas trwania życia).
  D. Utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia (nieobecne przed traumą), występujące w postaci dwóch (lub większej liczby) spośród następujących:
  (1)   trudności z zasypianiem lub snem,
  (2)   drażliwość (irritability) lub wybuchy gniewu,
  (3)   trudności z koncentracją,
  (4)   nadmierna czujność (hypervigilance),
  (5)   nasilona reakcja (przestrachu) na bodziec (startle response).
  E. Czas trwania objawów (symptomy z kryteriów B, C i D) jest dłuższy niż 1 miesiąc.
  F. Zakłócenie (disturbance) powoduje znaczący dystres lub upośledzenie w zakresie społecznego, zawodowego lub innych ważnych obszarów funkcjonowania.

Szczegółowe określenie

Stan ostry: jeżeli objawy trwają krócej niż 3 miesiące.
Chroniczny: jeżeli objawy trwają 3 miesiące lub dłużej.
Z odroczonym początkiem: jeżeli objawy wystąpią przynajmniej 6 miesięcy po stresorze.

Metody terapeutyczne stosowane w leczeniu traumy powypadkowej:

SE – somatic experiencing: terapia leczenia traumy pourazowej

Petera Levina – po angielsku www.somaticexperiencing.com

Szkolenie terapeutów

www.interp.pl/somatic-experiencing

TRE – Ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy

Strona o TRE